Grupy i kadra

W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która stosuje nowoczesne, innowacyjne metody  oraz formy pracy z dziećmi. W codziennej pracy nauczyciele wykorzystują niekonwencjonalne pomoce zarówno do nauki jak i zabawy. Otaczamy dzieci opieką logopedyczną i psychologiczną poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Radomiu przy ulicy Kolejowej.

Dyrektor

mgr Izabela Sońta