Nasze dokumenty

Naciśnij przycisk, aby zobaczyć dokument

Naciśnij przycisk, aby zobaczyć dokument

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole Publiczne Nr 14 czynne jest w godzinach: 600 – 1700

Bezpłatne godziny
w ramach podstawy programowej realizujemy w godz.: 8.00-13.00

 

Ramowy rozkład dnia

Przedszkolu  Publicznym  Nr 14 w Radomiu

 

 

6.00 – 8.00

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Zabawy ruchowe ze śpiewem. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Zabawy kierowane, czynności opiekuńcze i wychowawcze. Prace porządkowo – gospodarcze.

8.00 – 9.00

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

Zabawy ruchowe z określonymi elementami ruchu.

Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne.

Śniadanie, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku. Profilaktyka stomatologiczna i zabiegi higieniczne.

9.00 – 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Religia .

10.30 – 11.15

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11.15 – 11.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00

Obiad. Wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

12.00 – 13.30

Odpoczynek poobiedni, relaks z muzyką. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp. Zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia dodatkowe.

13.30 – 14.00

Czynności samoobsługowe, porządkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.00 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, uroczystościach artystycznych i okolicznościowych. Praca o charakterze wyrównawczym, aktywizującym oraz obserwacyjnym, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. Zabawy swobodne według inwencji własnej lub przy niewielkim udziale nauczyciela.