Nasze przedszkole

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu na osiedlu 'Ustronie' przy ulicy Jana Pawła II 3 jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci. Mieści się ono w parterowym budynku, doskonale dostosowanym do najważniejszych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Nasza placówka posiada 7 wyposażonych sal z atrakcyjnymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Każda grupa wiekowa mieści się w osobnej dużej sali. Wszystkie przepełnione są wspaniałymi zabawkami, pomocami dydaktycznymi, co umila dzieciom czas spędzany w przedszkolu. Duży ogród, z pięknym placem zabaw, spełniający wszystkie najważniejsze warunki bezpieczeństwa, pozwala dzieciom na wspaniałe zabawy na świeżym powietrzu. Nasza placówka umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim wychowankom, jak również sprzyja akceptacji każdego dziecka. Jest ona ukierunkowana na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Daje możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: piękna, dobra i prawdy.

about

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00. Oddziały przedszkolne mieszczące się w PSP Nr 9 czynne są od 7.00 do 16:30. W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów: 5 w budynku przedszkola, 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ulicy Sandomierskiej 19. Dodatkową atrakcją jest realizacja przedsięwzięcia 'Olimpiada Sportowa Przedszkolaków', która stała się tradycją w naszym mieście, a jej zaszczytny patronat objął Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski. Impreza ta poprzez kolejne nasze edycje zyskała rangę ważnego wydarzenia i stałego miejsca w kalendarzu imprez organizowanych na terenie Radomia.

Nasze przedszkole uczestniczy w realizacji Projektu Unijnego "Zintegrowany system zarządzania oświatą"

about

Informacje o nas znajdziecie Państwo również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomia

  
Informacje na temat zakresu pomocy i wsparcia świadczonego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
 można uzyskać w linku podanym poniżej.
 
www.mops.radom.pl
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola  Publicznego Nr 14  w Radomiu 

ul Jana Pawła II 3

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com, Bartłomiej Kida

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa