Oferta edukacyjna

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. 

Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.

 Nasze przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego.

W naszym przedszkolu dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości.. Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form pracy  dydaktyczno – wychowawczej. Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo– społecznym.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

• zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci
• dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
• tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
• uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
• zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
• posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
• promujemy zdrowy styl życia,
• jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

 

W naszym przedszkolu zapewniamy zajęcia:

• Religia – na życzenie rodziców dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej

• J. angielski – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, dwa razy w tygodniu ,
w grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć dydaktycznych 

• Terapia logopedyczna  – indywidualne oraz grupowe zabawy i ćwiczenia
mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy ( w zależności od potrzeb)

• Terapia pedagogiczna -– indywidualne oraz grupowe zabawy i ćwiczenia
mające na celu eliminowanie deficyty edukacyjne ( w zależności od potrzeb)

• Zajęcia z pedagogiem specjalnym – indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców
• Zajęcia z psychologiem – indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców  

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego obejmują:

• zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
• zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
• zajęcia plastyczno-techniczne
• zajęcia umuzykalniające
• zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
• zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
• zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
• gry i zabawy terenowe

Dbamy o dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola, dlatego obok zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
oferujemy bogaty pakiet różnorodnych działań edukacyjnych :

  • spotkania z ciekawymi ludźmi.
  • wyjścia do kina ,teatru
  • spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Strażakami,
  • wycieczki, spacery
  • organizowanie konkursów dla dzieci i rodziców,
  • udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez przedszkola i instytucje lokalne,
  • wspieranie rozwoju dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych,
  • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z opiniami i orzeczeniami, 
  • prowadzenie projektów i kampanii społecznych promujących zdrowy tryb życia, w tym właściwe nawyki żywieniowe,
  • wspieranie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów wychowanków,